Važni brojevi

Ocijeni >

Policija: 122
Vatrogasci: 123
Hitna pomoć: 124
Tačno vrijeme: 125
Telegrami: 126
Automoto savez: 19807
Poreska uprava: 19707
Opština Kolašin: +382 (0)20 865 907,
Centar za kulturu: +382 (0)20 864 582; +382 (0)20 865 207,
Pošta Kolašin:  +382 (0)20 865 031       
Prijava kvara na telefonu: 1271; 1500
Informacije o telefonskim brojevima: 1181
Posredovanje međunarodnih razgovora: 1201
Republički Hidrometeorološki Zavod: 1325
Internet Dial Up: 19402
Internet (TelefonNet): 19403
Kancelarija za suzbijanje narkomanije: 19828