Ocijeni >

Botanička bašta Dulovine, čiju su postavku 1980.godine  izveli Daniel i Vera Vincek i Prof. Dr Vukić Pulević, nezaobilazna su atrakcija Kolašina. Na površini od 646 m i nadmorskoj visini od 1.018 mnm, danas u Bašti napreduje oko 350 biljnih vrsta, među kojima je znatan broj endema. Biljke su pretežno unošene sa kontinentalnih planina: Bjelasice, Sinjajevine, Moračkih planina, Komova, Durmitora. Sa Prokletija su u značajnom broju predstavljene vrste sa Hajle. Bilo je i uspješnih pokušaja unošenja i nekih vrsta sa primorskih planina, sa njihovih vrhova, Rumije, Lovćena, Orjena.

Sve biljne vrste su obilježene latinskim, a djelimično i narodnim nazivima, koji su zbog neizučenosti uglavnom uzeti iz literature prema radovima : D. Simonovića, V.Pulevića, R. Lakušića i Č. Šilića. U Bašti se vodi kartoteka i baza podataka kroz koje se prati morfologija i fenofaze pojedinih biljaka. Formiran je i Herbar koji je, zbog pomanjkanja prostora, predat Nacionalnom parku Biogradska gora. Postojeću Bazu podataka aktuelizira i modernizuje PMF Fakultet iz Podgorice. Bašta raspolaže bibliotekom, VHS kazetama, diapozitivima i zbirkom fotosa. U bašti, koliko je to bilo moguće, nastojalo se za pojedine grupacije biljaka, imitirati uslove njihovih prirodnih staništa.

Nastojanje osnivača bašte je da edikuju i doprinesu očuvanju genofonda i pruže osnovu za naučna istraživanja uz oslonac na Prirodno matematički fakultet, Prirodnjački muzej, Zavod za zaštitu prirode. Održavaju se stalne veze i razmjenjuju iskustva sa drugim Botaničkim baštama, institucijama i pojedincima iz struke.

Komentari (0)